Stezka lesních her - Stožec

délka výletu:4,4  km, 2 hodiny
převýšení: 90 m
náročnost: lehká, vhodné i pro děti
občerstvení: Stožec
terén:50 % asfaltová silnice, 50% nezpevněná lesní cesta

 

Příjezd vlakem z Nové Pece do stanice Stožec. Na začátek stezky se dostanete po silnici vedoucí směrem na Černý Kříž (cyklotrasa č.33), po cestě půjdete okolo infocentra NP Šumava. V infocentru si můžete zakoupit pracovní list ke stezce a můžete si prohlédnout expozici lesního společenství NP Šumava. Zajímavostí je vycpaný los evropský, který byl sražen autem nedaleko lipenské přehrady. Když budete pokračovat po silnici necelý kilometr směrem Černý Kříž, dostanete se na začátek Stezky lesních her (označen vyřezávanou sovou). Na trase stezky vás čeká 14 zastavení s různými úkoly. Nazpátek se do Stožce dostanete po Rohanově cestě. Nezapomeňte si s sebou vzít pastelky pro plnění úkolů.

Stezka lesních her - Stožec