rozhledna Boubín

délka výletu:11,4 km, 4 hodiny
převýšení: 550 m
náročnost: střední
občerstvení: parkoviště Pod Boubínem   (bufet), Kubova Huť
terén:90 % nezpevněná cesta + lesní pěšina, 10 % zpevněná cesta

 

Příjezd vlakem zastávka Zátoň nebo autem parkování na parkovišti Pod Boubínem. Po zelené značce okolo informačního centra Idina Pila k Boubínskému jezírku. Dále po modré značce přes přístřešek Na Křížkách až na rozhlednu Boubín. Pokračujte dále po modré značce až do Kubovi Hutě. Nazpátek z Kubovi Hutě vlakem.

rozhledna Boubín