NS Boubínský prales

délka výletu: 9,9 km, 3 hodiny
převýšení: 320 m
náročnost: lehká, vhodné i pro děti
občerstvení: parkoviště Pod Boubínem   (bufet)
terén: 85 % nezpevněná cesta + lesní pěšina, 15 % zpevněná cesta

Popis

Příjezd vlakem zastávka Zátoň nebo autem parkování na parkovišti Pod Boubínem. Po zelené značce okolo informačního centra Idina Pila k Boubínskému jezírku. Dále po naučné stezce Boubínský prales zpět k Boubínskému jezírku. Naučná stezka má délku 3,8 km a 8 zastavení s informačními tabulemi. Nazpátek po stejné cestě přes parkoviště až na železniční zastávku.  

NS Boubínský prales